Onnellinen työyhteisö

pääsee tavoitteisiinsa

Onnellinen työntekijä on yrityksen paras kilpailuetu.

Johto luo vision yrityksen tulevaisuudesta.
He näkevät vuoren huipun, jossa menestys odottaa.
On vain yksi mutta, vuoren huipulle on otettava kaikki mukaan.
Vision toteuttamiseen johdon tulee innostaa koko organisaatio.

Johto näkee vuoren huipulta innostavan vision yrityksen tulevaisuudesta. Huipulta näkee kauas ja kauas katsominen antaa meille kyvyn nähdä, mikä on tärkeää tässä ja nyt. Mikä kannattelee yrityksen kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen?

On vain yksi mutta: vision toteuttamiseen johto tarvitsee koko organisaation. Miten saada työntekijät näkemään saman kuin johto? Auta työntekijät kiipeämään vuorelle viereesi ja näkemään sen, minkä sinä näet. Valjasta henkilöstön koko potentiaali vahvuudet ja intohimot hyödyntämällä.

Vuoren huipulle ei kuitenkaan päädytä vahingossa eikä yksin. Se vaatii kanssakulkijoita, suunnannäyttäjää, välietappeja ja jokaisen omien vahvuuksien esiin nostamista. Yrityskulttuurin voimaannuttaminen auttaa henkilöstöä kulkemaan aidosti innostuneena vuorta ylöspäin, ei työntäen tai lahjuksin houkutellen.